урьдчилгаагүй аваад
шимтгэлгүй хувааж төл

Хамтрагч байгууллагуудын бүх бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авах боломжтой.
Худалдан авахын тулд ямар ч урьдчилгаа төлөхгүй.
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үндсэн үнээс өөр ямар ч нэмэлт төлбөр төлөхгүй.
15 хоногийн давтамжтайгаар 2-6 хуваагаад 30-90 хоногийн хугацаанд төлөх боломжтой.
App Store
-оос татах
Google Play
-оос татах

Ашиглах заавар

1 Аппликейшн татаж
бүртгүүлэх
2 Салбарт очин
гэрээ байгуулах
3 Худалдан авалт хихдээ
Pocket QR code-ийг
уншуулах
4 Pocket ZERO-г сонгон
төлөлтөө хийх